January 20, 2021

[Lập trình C/C++] Bài 44. Kiểu dữ liệu cấu trúc struct – struct là gì ?(Phần 1)– struct trong ngôn ngữ lập trình nó giống như 1 kiểu dữ liệu do người lập trình định nghĩa.
– Kiểu dữ liệu cấu trúc của các ngôn ngữ lập trình C/C++ cho phép “gom” các thông tin chung của 1 đối tượng để dễ dàng khai báo, truy xuất và xử lí. Các biến dữ liệu có cấu trúc của ngôn ngữ lập trình C/C++ được cài đặt dưới dạng biến kiểu struct.
– Source code:

🤗 ỦNG HỘ TÀI CHÍNH TÁC GIẢ 🤗
➡️ Nếu bạn cảm thấy các bài giảng mang lại giá trị cho bạn và muốn ủng hộ tài chính cho tác giả, bất kể bao nhiêu, bạn có thể chuyển khoản qua tài khoản
➡️ Vietcombank – CHI NHANH QUAN 9
➡️ STK: 0881000452693
➡️ CHỦ TK: NGUYEN THIEN TAM

– LIKE VÀ SHARE PAGE ĐỂ NHẬN ĐƯỢC NHỮNG BÀI VIẾT HAY VỀ LẬP TRÌNH

Nguồn: https://ka-nom.com/

Xem thêm bài viết khác: https://ka-nom.com/cong-nghe/

Related Posts

PHP String Compare Functions Tutorial in Hindi / Urdu

July 8, 2020

July 8, 2020 8

In this tutorial you will learn php string compare functions tutorial in Hindi, Urdu.You can learn how to compare string...

Best Mod For Seiko SKX007 Dive Watch – Strapcode's Original Super Three Link Bracelet

July 13, 2020

July 13, 2020 39

In today’s video, we’ll demonstrate how to upgrade your Seiko SKX divers watch bracelet with an Original Strapcode Super Three...

Reacting to ASMR Videos!

July 10, 2020

July 10, 2020 49

We watch and react to various ASMR videos. Is ASMR just some stupid internet trend, or is it actually relaxing?...

Using StringStream to extract integers from strings in C++ (HackerRank)

July 12, 2020

July 12, 2020 10

Solution for StringStream in C++, one of the most popular HackerRank problem solving questions. Learn how to use StringStream in...

[STRANDED DEEP #6] KHÔNG CHO MAP THÌ TỰ VẼ MAP

July 13, 2020

July 13, 2020 3

Góp tiền cho chuột mua game tại đây: Đừng quên để lại những ý kiến đóng góp cũng như những...

Winx Club – Stella and Brandon's love story [from Season 1 to Season 7]

July 10, 2020

July 10, 2020

They are beautiful, cool… and incredibly romantic ♥️ Enjoy Stella and Brandon’s best love moments from Season 1 to Season...

Learn C++ | atoi vs stoi – part 1

July 11, 2020

July 11, 2020 3

This is the difference between atoi and stoi in converting a string to a integer. If someone doesn’t need string...

25 ways to use sticky notes

July 8, 2020

July 8, 2020 20

Hi! Give this video a thumbs up if you found it helpful 🙂 —————————————-­­——————- things used: goal organizer sheet: sticky...

strike force heroes 2 hacked 2016 – (updated and working) God mode, unlimited weapons and golden gun

July 12, 2020

July 12, 2020 17

Get your strikes force heroes 2 hacked here : Other Keywords( ignore these ) strike force heroes 2 hacked air...

Stray Kids (스트레이 키즈) Members Profile (Birth Names, Positions etc..) [Get To Know K-Pop] (2019 ERA)

July 9, 2020

July 9, 2020 21

NEW UPDATED PROFILE & POSITIONS HERE – Learn about boy group Stray Kids (스트레이 키즈) in their members profile including...

Diamond Authority – Quyền Lực Tối Thượng Nhất Vũ Trụ Gem | Steven Universe

July 13, 2020

July 13, 2020 49

Diamond Authority – Quyền Lực Tối Thượng Nhất Vũ Trụ Gem | Steven Universe Script: Vũ Thuần Voice: Huy Anh...

Is Your Child Strong-Willed or Weak-Willed?

July 8, 2020

July 8, 2020 15

What we often call a strong-willed child, Charlotte Mason would call a weak-willed child. // MENTIONED The Way of the...

SIÊU Tóm Tắt Season 5 | Steven Universe

July 10, 2020

July 10, 2020 24

SIÊU Tóm Tắt Season 5 | Steven Universe Script: Vũ Thuần Voice: Huy Anh Video: Sơn Nguyễn ► Subscribe: ►...

D-Edition TV präsentiert das Carson Stromracer FD Buggy Produktvideo 500404037

July 8, 2020

July 8, 2020 2

Mehr Informationen zu diesem Fahrzeug sind auf unserer Hompage erhältlich: FastDrive – Die Modellserie für Racing Fans! Der FD Stormracer...

Dòng Máu Ma Cà Rồng Phần 1 Nhạc Trẻ Remix

July 9, 2020

July 9, 2020 48

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚ anime kenh các bạn giúp đạt được 1k sub nhe CONTACT US: • Email: haanh817@gmail.com...

Comments
 • Em đã trở thành fan của anh sau khi xem video. Video thật sự rất hay và chi tiết. Cảm ơn anh

 • Lời đầu tiên xin cảm ơn thầy, thầy có những bài giảng và cách giảng rất chuyên nghiệp. Chúc thầy có công việc và sức khỏe tốt.
  Ý kiến thêm: em đang học C, mà khó tìm được những bài giảng trong kênh của thầy, hi vọng thầy sắp xếp lại danh sách phát ạ!!

 • Anh ơi anh xem hộ em lỗi chỗ phần tin thông tin ra màn hình với ạ
  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>

  int main()
  {
  int i,n;
  struct ngay
  {
  int ngay_thu, thang, nam;
  };
  struct sinhvien
  {
  int masv ;
  char hoten[30];
  struct ngay ngaysinh;
  float diem ;
  };
  printf("So sinh vien can khai bao la:"); scanf("%d",&n);
  struct sinhvien SV[n];
  //Nhap thong tin sinh vien

  for (i=1;i<=n;i++)
  {
  printf("thong tin sinh vien thu %d: n",i);
  printf("Masv: "); scanf("%d",&SV[i].masv);
  fflush(stdin);
  printf("Ho ten SV: ");
  gets(SV[i].hoten);
  printf("Ngay sinh: ");
  scanf("%d %d %d",&SV[i].ngaysinh.ngay_thu,&SV[i].ngaysinh.thang,&SV[i].ngaysinh.nam);
  printf("Diem trung binh: ");
  scanf("%f",&SV[i].diem);
  }

  //In thong tin sinh vien ra man hinh
  printf("********** THONG TIN SINH VIEN ***********n");
  printf("%5s %25s %20s %5s n","MaSV","Ho ten SV","Ngay sinh","DiemTB");
  for (i=1;i<=n;i++)
  {
  printf("%5d %25s %5d -%5d -%5dn",SV[i].masv,SV[i].hoten,SV[i].ngaysinh.ngay_thu,SV[i].ngaysinh.thang,SV[i].ngaysinh.nam,SV[i[.diem);
  }

  getch();
  return 0;

  }
  Có hai vấn đề em cần sự giúp đỡ của anh ạ:
  1. Phần in thông tin ra màn hình, nếu em chỉ để in MaSV, Ho ten SV, Ngay sinh ( số lẻ cái cần in) thì nó in được, tóm lại cứ 3 hoặc 5 trường thì nó in được dòng đó ra màn hình nhưng nếu em để 4 thành phần như trong code thì nó ko lỗi dừng chương trình
  2. Phần in nội dung ra màn hình, danh sách thông tin sinh viên em đang bị lỗi, anh xem giúp em với ạ

 • anh giảng rất hay ..học ở trường không hỉu struct ntn chỉ bik khai báo thôi ( học như vẹt ) ..
  xem của anh e hỉu được struct la gì ..anh giảng rất dể hỉu

 • Cám ơn anh về bài giảng, dễ hiểu lắm. Em có thắc mắc chút ạ.Khi chạy c.trinh, nó ko cho em nhập mảng điểm ??
  void Nhap(ThiSinh &a)
  {
  printf("Ma thi sinh:");
  fflush(stdin);
  gets(a.Ma);
  printf("Ho ten thi sinh:");
  fflush(stdin);
  gets(a.hoten);
  printf("Phong thi:");
  fflush(stdin);
  gets(a.phong);
  printf("Ket qua:");
  fflush(stdin);
  gets(a.ketqua);
  printf("Ngay sinh: ");
  scanf("%d",&a.ns.ngay);
  printf("Thang:");
  scanf("%d",&a.ns.thang);
  printf("Nam:");scanf("%d",&a.ns.nam);
  fflush(stdin);
  for(int i=0;i<3;i++)
  {
  printf("Diem thu %d:",i+1);
  scanf("%f",&a.diem[i]);
  }
  }

 • giúp em tìm sinh vien bằng Họ tên hoặc MSSV đc ko anh ..em viết đc ít rồi
  #include <iostream>
  #include <string>
  using namespace std;

  struct sinhvien
  {
  string hoten;
  string mssv;
  string xeploai;
  int stt;
  float diemnmlt;
  float diemtoana1;
  float dtb;
  };
  struct danhsach
  {
  sinhvien arr[100];
  int n;
  };
  struct ttmonhoc
  {
  string mamon;
  string tenmon;
  int sotinchi;
  };
  void nhapthongtin1sv(struct sinhvien &sv)
  {
  fflush(stdin);
  cout<<"Nhap ho ten sv"<<endl;
  getline(cin,sv.hoten);
  cout<<"Nhap mssv"<<endl;
  getline(cin,sv.mssv);
  cout<<"Xep loai"<<endl;
  getline(cin,sv.xeploai);
  cout<<"Nhap stt"<<endl;
  cin>>sv.stt;
  cout<<"Nhap diem nmlt"<<endl;
  cin>>sv.diemnmlt;
  cout<<"Nhap diem toan a1"<<endl;
  cin>>sv.diemtoana1;
  cout<<"Nhap diem tb"<<endl;
  cin>>sv.dtb;
  }
  void xuatthongtin1sv(struct sinhvien sv)
  {
  fflush(stdin);
  cout<<" Ho ten sv"<<sv.hoten<<endl;
  cout<<" Mssv"<<sv.mssv<<endl;
  cout<<"Xep loai"<<sv.xeploai<<endl;
  cout<<"Stt"<<sv.stt<<endl;
  cout<<"Diem nmlt"<<sv.diemnmlt<<endl;
  cout<<"Diem toan a1"<<sv.diemtoana1<<endl;
  cout<<"Diem tb"<<sv.dtb<<endl;
  }
  void Nhapdanhsachsinhsien(struct danhsach &ds)
  {
  // vòng lặp cho chúng ta nhập nhiều thằng sinh viên
  for (int i = 0; i < ds.n; i++)
  {
  cout << "ntt NHAP THONG TIN SINH VIEN THU " << i + 1 << endl;
  // gọi lại hàm nhập thông tin 1 thằng sinh viên
  // nhập thông tin sinh viên thứ arr[i]
  nhapthongtin1sv(ds.arr[i]);

  }
  }
  void Xuatdanhsachsinhvien(struct danhsach ds)
  {
  // vòng lặp cho chúng ta xuất ra nhiều thằng sinh viên
  for (int i = 0; i < ds.n; i++)
  {
  cout << "nttTHONG TIN SINH VIEN THU " << i + 1 << endl;
  // gọi lại hàm xuất thông tin 1 thằng sinh viên
  // xuất thông tin sinh viên thứ arr[i]
  xuatthongtin1sv(ds.arr[i]);

  }
  }

  void main()
  {
  struct danhsach ds;
  cout<<"Nhap so luong sv"<<endl;
  cin>>ds.n;
  Nhapdanhsachsinhsien(ds);
  Xuatdanhsachsinhvien(ds);
  system("pause");
  }

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *